Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yangın Algılama Sistemleri

Yangın Alarm Sistemlerimizle;

  1. Yangının duman, ısı, ışınım(alev) belirtilerinden faydalanarak erken algılama yapabilmesi,
  2. Yangının başlangıç yerini açık ve net olarak belirlenmesi ve göstermesi,
  3.  Sesli ve ışıklı alarm vermesi,
  4.  Kontrol ve haberleşme yapabilmesi amaçlanmaktadır.